Category >> หมวดหมู่หนังสือ / บทสวดมนต์ ...

บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (วิริยะ 275)
Model : 275
Contact Us
รายละเอียดหนังสือ
 • รหัส : 275
 • ขนาด : 14.3x21ซม.
 • กระดาษ : กรีนรีด
 • หมึกพิมพ์ : สีดำ
 • จำนวนหน้า : 96 หน้า
 • ความหนากระดาษ : 65 แกรม
 • การเข้าเล่ม : เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย
 • ไม่พิมพ์รายชื่อ : ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน
 • พิมพ์รายชื่อ :
 • 100 ขึ้นไป 21.00
 • 200 ขึ้นไป 20.00
 • 300 ขึ้นไป 19.00
 • 400 ขึ้นไป 19.00
 • 500 ขึ้นไป 19.00
 • 1,000 ขึ้นไป 18.00
 • 2,000 ขึ้นไป 17.00
 • 3,000 ขึ้นไป 16.00
 • 4,000 ขึ้นไป 15.00
 • 5,000 ขึ้นไป 14.00
 • 10,000 ขึ้นไป 13.00

เนื้อหาประกอบด้วย
 • อานิสงส์ของการสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น ๔
 • ทำวัตรเช้า-ทำาวัตรเย็น
 • ทำวัตรเช้า
 • ๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
 • ๒. คำกราบพระรัตนตรัย
 • ๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
 • ๔. พุทธาภิถุติ
 • ๕. ธัมมาภิถุติ
 • ๖. สังฆาภิถุติ
 • ๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
 • ๘. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
 • ๙. ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)
 • ทำวัตรเย็น
 • ๑. คำาบูชาพระรัตนตรัย ๒๓
 • ๒. คำกราบพระรัตนตรัย
 • ๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
 • ๔. พุทธานุสสะติ
 • ๕. พุทธาภิคีติ
 • ๖. ธัมมานุสสะติ
 • ๗. ธัมมาภิคีติ
 • ๘. สังฆานุสสะติ
 • ๙. สังฆาภิคีติ
 • ๑๐. อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
 • บทสวดมนต์์ประจำวัน
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • อธิษฐานอโหสิกรรม
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • แผ่ส่วนกุศล
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • พระคาถาศักดิ์สิทธิ์
 • พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์
 • พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ
 • พระคาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า
 • พระคาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์
 • คาถามงกุฎพระเจ้า
 • คาถาเสรมิ สร้างทางสวรรค์ - นิพพาน
 • พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ
 • คาถาเสกนํ้าล้างหน้าประจำวัน
 • คาถาขัดธชัคสูตร ๖๘
 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
 • คาถาเงินล้าน
 • คาถาบูชาเงิน
 • คาถามหาลาภ
 • คาถาทำนํ้ามนต์ขายของดี
 • คาถามหาพิทักษ์
 • คาถาเมตตามหานิยม
 • คาถามหาอำนาจ (หลวงพ่อปาน)
 • คาถาอิทธิฤทธิ์ (หลวงพ่อปาน)
 • พระคาถาเรียกความจำ
 • คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ
 • คาถาบูชาพระพรหม (เอราวัณ)
 • คาถาท้าวเวสสุวัณ
 • คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.๕
 • คาถาอาราธนาพระเครื่อง
 • พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าหลวง
 • บูชาดาวเสาร์และเจ้าพ่อหลักเมือง
 • คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
 • พระคาถาไล่ศัตรูให้หายกระเด็นไป
 • พระคาถาของานเกี่ยวกับแผ่นดิน
 • พระคาถาของานเกี่ยวกับการเงิน
 • แก้กรรม - ทำบุญ
 • วิธีแก้กรรมหรือตัดกรรม
 • ของทุกชาติทุกภพ
 • การทำาบุญสะเดาะเคราะห์
 • แก้กรรมด้วยบุญ แก้บนที่จำไม่ได้
 • ลืมแก้บน จำไม่ได้ทำาอย่่างไร
 • วิธิ สะเดาะเคราะห์ การทำาบุญรับอายุ
 • การใช้บุญที่ถูกต้องถึงจะได้ผล
 • การจำแนกประเภทของกรรม
 • จำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม
 • จำแนกตามหน้าที่ของกรรม
 • จำแนกตามลำดับการให้ผลของกรรม
 • จำแนกตามฐานที่ให้เกิดผลของกรรม